Herinrichting OV-knooppunt Voorburg

Gepubliceerd op 04-11-2012.

Voor de omgeving van het NS-station Voorburg is een herinrichtingsplan opgesteld, dat momenteel in uitvoering is. Dit plan bestaat uit de aanleg van een brede voetgangerszone (De Loper) in combinatie met een parallelle fietsroute, die het oude centrum, het NS-station en de Binckhorst met elkaar verbindt, een nieuw busstation onder het Prinses Marianneviaduct en aanpassing van het P&R-terrein. In samenhang hiermee worden de fietsparkeervoorzieningen en de fietspaden aangepast, waarbij de tegels vervangen worden door rood asfalt. Met deze maatregelen verbetert de bereikbaarheid van het station voor fietsers en de kwaliteit van de routes voor doorgaand fietsverkeer.