Inspraak MIRT-verkenning Haaglanden

Gepubliceerd op 04-11-2012.

In mei hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland de uitkomst van de MIRT Verkenning Haaglanden ter inzage gelegd. De plannen voor de N14 in Leidschendam-Voorburg hebben nadelige gevolgen voor fietsers. 

 

Het doel van de MIRT Verkenning Haaglanden (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is de Haagse regio in de toekomst bereikbaar en leefbaar houden. De hiervoor gekozen maatregelen zijn voorgelegd in de ontwerp-rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers met bijbehorende milieu-effectrapportage. Bij de N14 door Leidschendam-Voorburg gaat het om het ongelijkvloers maken van de kruisingen van de N14 met de Heuvelweg en Noordsingel (zie document 07 ontwerpboek op de website van de MIRT Verkenning Haaglanden).  Hierbij blijft de N14 op het huidige (maaiveld)niveau en krijgen de Heuvelweg en de Noordsingel een verdiepte ligging. In de nieuwe situatie worden de huidige fietsoversteekplaatsen van regionale fietsroute langs de N14 op de Noordsingel en de Heuvelweg verlegd. De fietsroute wordt op rotondes op circa 100m afstand van de hoofdkruising aangesloten. Dit betekent een onlogische omweg voor fietsers langs de N14 van twee keer die afstand per kruising.

In onze zienswijze hebben we op dit nadeel gewezen en gevraagd om bij het ontwerp uit te gaan van directe, veilige en comfortabele oversteekvoorzieningen, die voldoen aan de richtlijnen hiervoor van de CROW.