Ovonde Julianalaan – Mgr van Steelaan

Op het kruispunt Julianalaan – Mgr van Steelaan in Voorburg is een rotonde gemaakt waar de tram dwars over rijdt. Hoewel er duidelijk borden staan en aanduidingen op de grond zijn (zie foto’s), dat het een rotonde is, lijkt dat niet van alle richtingen duidelijk. Met name de automobilisten die vanuit Leidschendam via de Mgr van Steelaan komen en met een flauwe bocht rechtsaf richting station Laan van NOI gaan, hebben de indruk min of meer recht door te gaan en herkennen niet, dat ze op een rotonde rijden waar zij fietsers voorrang dienen te geven. Aanvankelijk was de ovaalvormige rotonde – die ook wel ‘ovonde’ werd genoemd – twee rijstroken breed. Omdat het onduidelijk was welke strook de automobilisten dienden te kiezen, trok dat zoveel aandacht, dat ze de fietsers niet voldoende zagen en deze vaak geen voorrang kregen. Om deze onduidelijkheid te voorkomen, heeft de gemeente na overleg met de Fietsersbond de belijning aangepast, zodat het nu een enkelstrooks rotonde is. Het blijft geen ideale oplossing, maar gezien de aparte vorm met een scheve kruising ziet de Fietsersbond ook geen betere vormgeving.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *