Fietsroute Leidsenhage – Duivenvoordecorridor

De lokale fietsroute tussen Leidsenhage en de Duivenvoordecorridor is multifunctioneel, ligt in een aantrekkelijke, autoluwe omgeving en heeft goede voorzieningen. Met de herinrichting van het Fluitpolderplein in 2013 – in samenhang met de geïntegreerde nieuwbouw van scholen voor voortgezet onderwijs en een bibliotheek – is de kwaliteit van een belangrijk traject verbeterd. Eerder zijn de schakels De Heuvel en Prinsenhof van de route geherstructureerd. In de toekomst zal de route als stadlandverbinding worden doorgetrokken naar de Duivenvoordecorridor en daarmee verder aan betekenis winnen.

 

Route

Bij de stedenbouwkundige opzet van de naoorlogse woonwijken De Heuvel en Prinsenhof is gekozen voor hoogbouw aan de randen van rechthoekige gebieden. In de omsloten binnengebieden zijn bijzondere voorzieningen als scholen, een zwembad, bibliotheek, sporthal en kerken gevestigd. Deze voorzieningen trekken naast de woningen veel fietsverkeer aan. De woonblokken aan de randen zijn omsloten door en sluiten aan op hoofd- en wijkwegen. Mede door circulatiemaatregelen zijn de binnengebieden autoluw of autovrij en daarmee aantrekkelijk voor fietsers. Via de binnengebieden is er een directe, lokale fietsroute in noordoostelijke richting. De route begint aan de noordzijde van het regionale winkelcentrum Leidsenhage bij de aansluiting van de Dobbelaan op de Burg. Banninglaan. Via de Dobbelaan, het Fluitpolderplein, Prinsenhof, de Graaf Engelbrechtlaan, Johanna van Polanenlaan, Freke- en Lijtweg sluit de route ten noorden van het terrein van de GGZ – instelling Rivierduinen (voorheen Schakenbosch) aan op de Veursestraatweg (N447).

 

In de afgelopen periode zijn de inrichting en de verblijfskwaliteit van de binnenterreinen verbeterd door de aanleg van waterpartijen, groenvoorzieningen en wegaanpassingen. Fietsen is daardoor plezieriger geworden. In de toekomst zal de lokale fietsverbinding via het terrein van Rivierduinen worden doorgetrokken naar de Noortheylaan op de grens van de Duivenvoordecorridor. Dat is het groene buffergebied tussen Leidschendam en Voorschoten. De corridor verbindt het duinlandschap met het Groene Hart. In de corridor zullen de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten worden hersteld en versterkt. Het gaat hierbij om de aanleg van 5 buitenplaatsen en de sanering van glastuinbouw. In samenhang hiermee komen er meer recreatieve (fiets)mogelijkheden.

 

Schakel De Heuvel

Door een fietsdoorsteek en wegafsluitingen voor auto’s ligt de fietsroute hier in een autovrije en -luwe omgeving.

 

 

Schakel Fluitpolderplein

In 2013 is hier een nieuw, gezamenlijk gebouw voor VMBO- en MBO-scholen (900 leerlingen) en de bibliotheek gerealiseerd. Daarbij is de buitenruimte van het plein heringericht. Doorgaand autoverkeer is nu niet meer mogelijk Het parkeerterrein en de parkeergarage zijn maar van één zijde (Prinsen-singel) bereikbaar. Voor fietsers is een doorgaande lokale route in de vorm van een zelfstandig fietspad en een -straat aangelegd. De fietsstraat is tevens de ontsluitingsroute van het parkeerterrein. Via een rotonde op de Prinsensingel sluit de fietsroute aan op Prinsenhof.

   

Schakel Prinsenhof

Het binnengebied Prinsenhof heeft een andere structuur gekregen. Het gaat hierbij om een autovrij, groen, waterrijk gebied met hierin op een eiland de nieuwe brede school De Waterlelie. Centraal in het gebied ligt een fraai ingepast assenkruis van aparte voet- en fietspaden. Daarmee is het gebied maximaal bereikbaar en zijn er goede doorgaande verbindingen in de wijk. Fietsers en voetgangers zijn hier op zachte wijze van elkaar gescheiden.

 

 

Schakel Schakenbosch

Het traject Frekeweg – Lijtweg ligt in de parkachtige omgeving van de GGZ-instelling Rivierduinen. De Lijtweg is een oude doorgaande landweg tussen Veur (dorp tot de vorming van Leidschendam in 1938) en Voorschoten. In de toekomst zal de route vanaf de Graaf Engelbrechtlaan als stadlandverbinding worden doorgetrokken naar de Noortheylaan op de grens van de Duivenvoordecorridor.

1 Kilometer verder in de richting van Voorschoten bevindt zich het gelijknamige fraaie kasteel Duivenvoorde.

 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *