Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 van de afdeling Leidschendam-Voorburg

De werkgroep van actieve leden bestaande uit Jan Stoop (voorzitter, tel. 3861681), Marianne Spieker (webmaster, tel. 3176041) en Dick Breedeveld (tel. 3277496) heeft versterking gekregen van Rob Kniesmeijer (tel. 3861299). Hij houdt zich speciaal bezig met gemeentepolitiek. Jac Wolters is gastlid. Onze afdeling telde in 2015 281 leden.

Overleg met de gemeente

Er is vijf maal overleg gevoerd met verkeersambtenaren en één keer met de nieuwe wethouder voor verkeer Floor Kist (GroenLinks). Traditiegetrouw is met hem op 29 mei een fietstocht gehouden langs fietsknelpunten en -projecten.

IMG_3542
route_wethouder

Naar aanleiding hiervan zullen maatregelen voor verbetering voorbereid worden.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord bij de collegevorming in februari doen B&W gunstige uitspraken over fietsroutes. Zij vinden het belangrijk dat fietsers zich makkelijk en comfortabel kunnen verplaatsen in onze gemeente. Doel is een samenhangend fietsroutenetwerk. B&W hebben oog voor het optimaliseren van (doorgaande) fietsroutes, fietsveiligheid en kwalitatief en kwantitatief goede fietsparkeervoorzieningen. Bij weginrichting en -onderhoud krijgen fietsers bijzondere aandacht, vooral bij scholen. In het kader van het Verkeers- en Vervoersplan worden knelpunten zo snel mogelijk aangepakt.

Fietsstraat Hoekweg

We waren op 2 september aanwezig bij de opening van de Hoekweg als fietsstraat. Deze weg is onderdeel van het Trek-fietstracé, een regionale ster-route tussen de binnenstad en het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg van Den Haag.

1-IMG_3906

Verlengen Velostrada

De Velostrada is een snelfietsroute tussen Voorburg en Leiden parallel aan de spoorlijn. Op de informatieavond van 18 november heeft de afdeling ingesproken over het verlengen van de Velostrada van de Appelgaarde naar de Schipholboog.

151104-fietsrouteEssesteijn-VerlengdeVelostrada

De gedachten gaan hierbij uit naar inrichting van de Appelgaarde als fietsstraat, oplossing van de parkeeroverlast en een vrijliggend, tweerichtingen fietspad bij de Populierendreef.

IMG_0971

Via de Schipholboog sluit de fietsroute aan op het fietsnet van Den Haag. Verkend wordt de verdere verlenging van de Velostrada via de Beetslaan en de Van Alphenstraat in de richting van station NS Hollands Spoor. Dit vraagt om dure, ongelijkvloerse kruisingen met spoorlijnen van Randstadrail en NS. Ons voorstel is daarom de verlenging te traceren via bestaande paden in de groenstrook langs de Schenkkade, IJsclubweg en Boekweitkamp.

Keltenlaan

Op 6 juli hebben we gereageerd op het plan voor het verbeteren van het gedeelte van de regionale fietsroute tussen station Voorburg ’t Loo en de fietstunnel in het verlengde van de Spinozalaan, achter het bedrijventerrein en het voormalig CBS-gebouw langs.

Bovenveen4

Dit traject is onderdeel van de sterfietsroute tussen het centrum van Den Haag en Leidschenveen via de Wijkerbrug. Bij de Keltenlaan zal het bochtige tracé worden gestrekt door de aanleg van ontbrekende stukken fietspad.

Leidsenhage

Deelgenomen is aan het overleg over plannen voor het moderniseren van Leidsenhage. Aan de randen van het winkelcentrum komen tweerichtingen-fietspaden. Bij de Weigelia hoeven fietsers dan niet meer te mengen met voetgangers of (illegaal) op de trambaan te rijden.

1-IMG_0866