Fietsen in de Nieuwe Driemanspolder en omgeving

Bestaande situatie

De Nieuwe Driemanspolder (N3MP) Is het buitengebied omsloten door de gemeenten
Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag (Leidschenveen). De polder met voornamelijk weidegebied is voor fietsers aan de noord- en de oostrand ontsloten via de landelijke route Kostverlorenweg/Wilsveen/Voorweg in Leidschendam en Zoetermeer (knooppunten 80, 24, 45) en aan de zuidkant door het fietspad langs de N469 (knooppunten 45 en 46).

knooppunten-N3MP

Via deze routes zijn nabijgelegen bezienswaardigheden en attracties te bezoeken zoals de molendriegang in Stompwijk, SnowWorld indoorskibaan en het Westerpark met golfterrein in Zoetermeer.

molendriegang-IMG_8297-

Het Westerpark is met een imposante fietsbrug over randstadrail en de N469 verbonden met de N3MP (knooppunt 46).

fietsbrug-N469-IMG_8312

Iets verder van de N3MP zijn in noordelijke richting via knooppunt 80 het recreatiegebied
Vlietland en de Vogelplas in Leidschendam te bezoeken.
Daarvoor kunnen fietsroutes worden gevolgd via de Stompwijkseweg, het Duinwaterleidingpad in de Leidschendammerhout en de Oostvlietweg langs de Vliet. Het Damcentrum met veel horeca en mooie terrassen bij de historische sluis (knooppunt 79) is ook dichtbij. Op de Voorweg sluit in de richting van Stompwijk het fietspad Stompwijksepad/Meer en Geerweg aan (knooppunten 32 en 25). Deze fietsroute – midden in de polder – gaat langs het heuvelachtige Buytenpark, waar Schotse hooglanders vrij rondlopen. Ook is hier de indoorskibaan van SnowWorld.

Buytenpark-IMG_8315

Op de smalle route Kostverlorenweg, Wilsveen, Voorweg ondervinden fietsers hinder van snelrijdend (sluip)verkeer.

Wilsveen-IMG_8301-

Plan

Het weidegebied in de Driemanspolder wordt herontwikkeld tot een waterrijk natuur-gebied. In verband met extreme regenval, die gemiddeld 1 X in de 10 jaar wordt verwacht, komt er een piekberging. Dat is een gebied afgesloten met dijken waar het water gecontroleerd naar kan worden afgevoerd.

bouwbord-Wilsveen-IMG_8284

In samenhang met het project voor het vergroten en beheersen van de waterberging wordt hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd. Het plan heeft voor fietsers verschillende voordelen:
– De mogelijkheid om recreatieve tochten in het gebied te maken;
– De aanleg van veilige vrijliggende fietspaden parallel aan de Kostverloren-weg, Wilsveen en Voorweg;
– De aanleg van een nieuw fietspad in de polder langs de Limietsloot dat Wilsveen met de Meer en Geerweg verbindt (knoop-punt 32).

De uitvoering is medio 2017 gestart met het grondwerk. De oplevering is gepland in 2020.

grondverzet-Wilsveen-IMG_8324-

Categorieën