Suggesties voor het nieuwe gemeentelijke fietsplan

In het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente staat onder meer:
“Er wordt een gemeentelijk fietsplan opgesteld voor veilige fietspaden, met name bij scholen en drukke ontsluitingswegen. Hierin is aandacht voor alle drie de kernen van de gemeente. Ook wordt ingezet op meer fietsenstallingen op drukke plekken zoals winkelcentra en in woonwijken waar bewoners niet standaard een fietsenstalling bij hun huis hebben.”
Indien u concrete suggesties heeft voor dit fietsplan, dan vernemen wij dat graag op [email protected], zodat wij uw mening bij de gemeente kunnen inbrengen.

Categorieën