In Memoriam Jan Stoop

In memoriam Jan Stoop 1942-2018

Met het overlijden van Jan Stoop verliest de fietsersbond van Leidschendam-Voorburg een markante voorzitter. Jan is voorzitter geweest sinds het vertrek van Aat de Waal in augustus 2004. Jan paste goed in het profiel van voorzitter. Hij had bestuurservaring op meerdere gebieden, legde gemakkelijk contact, was sterk in communicatie en beschikte over politiek inzicht. Voor zijn vele maatschappelijke activiteiten is Jan in 2011 koninklijk onderscheiden.

Bij officiële gelegenheden zoals bij de opening van een nieuwe snelfietsroute of een stationsfietsenstalling trad Jan graag op de voorgrond. Hij zorgde daarmee voor de gewenste publiciteit voor de fietsersbond. Een recent voorbeeld hiervan is de feestelijke opening van de nieuwe fietsenstalling bij de halte Leidschendam-Voorburg van Randstadrail (foto).

stalling-RR-LV

In zijn gele outfit van de fietsersbond gaf Jan op ludieke wijze een demonstratie hoe je je fiets goed tegen diefstal kunt beschermen.
Een andere ludieke actie was zijn optreden als Sinterklaas in de gemeenteraad van 2002. Alle fracties kregen toen te horen waarin zij op fietsgebied te kort geschoten waren.
Ook zijn optreden als fietsendief tijdens een milieumanifestatie van Leidschendam Leeft in 2003, waarbij hij de fiets van de aanwezige wethouder stal, trok veel aandacht.
Jan werd regelmatig geïnterviewd in de lokale pers en bij radio Midvliet. Ook dat deed hij met verve.

Het overleg met de gemeente over de ontwikkeling en de uitvoering van het fietsbeleid ver-liep door zijn ruime ambtelijke ervaring en door zijn ontspannen optreden met humor steeds in een plezierige en constructieve sfeer. Maar een keer was er een onopgelost conflict met de gemeente. Dat was in 2010 toen de Weigelia moest worden heringericht voor de komst van tramlijn 19. B&W besloten toen om de Weigelia af te sluiten voor fietsers. Toen ons bezwaar hiertegen ongegrond werd verklaard zijn we onder aanvoering van Jan in beroep gegaan bij de rechtbank. Bij de behandeling van het beroep wist Jan als woordvoerder te bereiken dat de rechter de zaak schorste en de partijen verplichtte tot nader overleg. Dit resulteerde in een proef met het toelaten van fietsers in het voetgangersgebied. Na afloop van de geslaagde proef is deze omgezet in een definitieve maatregel. Met deze procedure werd een diplomatieke oplossing gevonden voor het conflict.

Ook het interne overleg van de fietsersbond Leidschendam-Voorburg met leden met een verschillende achtergrond en verschillende politieke voorkeuren verliep steeds soepel. Met Jan is er goed en plezierig samengewerkt met respect voor elkaars opvattingen.

Wij zijn Jan dankbaar voor zijn inzet en inbreng voor het verbeteren van de fietsvoorzieningen in Leidschendam-Voorburg. We zullen aan hem goede herinneringen bewaren.

Dick Breedeveld

Categorieën