Brief Fietsersbond aan B&W

Fietsroute N14

kruising N14

De Fietsersbond Leidschendam-Voorburg heeft in onderstaande brief aan B&W haar zorgen geuit over de verdwijnende fietsoversteken bij de N14, en de ontwikkelingen rond de Mall of the Netherlands.

Onderwerp: Fietsroute N14 Leidschendam-Voorburg

2 maart 2020

Geacht college,

De Fietsersbond maakt zich grote zorgen over een aantal fietsverbindingen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In de plannen van het rijk voor de N14 worden twee fietsoversteken, een over de Prins Bernhardlaan/Noordsingel en een over de Mgr. van Steelaan/Heuvelweg, opgeheven. Daarnaast leidt de ontwikkeling van de Mall of the Netherlands ertoe dat doorgaand fietsverkeer over de Weigelia onwenselijk wordt, omdat het geplande fietspad daar niet gerealiseerd kan worden. Tenslotte wordt doorgaand fietsverkeer over de Burg. Banninglaan aan de zijde van de Mall onmogelijk gemaakt en dienen fietsers aan de andere zijde van de Banninglaan te fietsen. Dat betekent dat fietsers daar twee keer moeten oversteken om hun weg te kunnen vervolgen.

Het voorgaande maakt dat een goede fietsroute langs de N14 van groot belang is. Het is voor fietsers en voor de bereikbaarheid van de Mall noodzaak dat er een doorgaande route blijft over de Prins Bernhardlaan/Noordsingel en de Mgr. Van Steelaan/Heuvelweg. In de plannen van het rijk is echter slechts sprake van een fietsviadukt over de Prins Bernhardlaan/Noordsingel ter vervanging van de fietsoversteek in het verlengde van de Burgemeester Den Haan-Groenpark. Dat is voor de Fietsersbond het ‘worst case’ scenario. Het betekent namelijk dat fietsers een flinke helling moeten nemen (over de bovenleiding voor de tram) en aan de andere kant de helling af moeten fietsen met een omweg naar de Via Verdi. Doorgaande fietsers dienen vervolgens de helling (met 6,5% flink steiler dan de richtlijn) te nemen bij de brandweerkazerne om bij de Distelweide/Kersengaarde de van Steelaan te kunnen oversteken. De oversteek bij de IJsvogellaan verdwijnt immers. De consequentie van deze keus van RWS is dat doorgaande fietsers én flink om moeten fietsen én over flinke klimcapaciteiten moeten beschikken. Dit is voor de Fietsersbond onaanvaardbaar.

Voor ons staat voorop dat er niet gekeken moet worden naar die ene fietsoversteek die verdwijnt en die dan door RWS moet worden gecompenseerd. De beoordeling dient te gaan over de gehele regionale fietsroute vanaf Zoetermeer, Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg naar Den Haag en Scheveningen. Deze route wordt door de plannen van RWS feitelijk onmogelijk gemaakt. Er is voor fietsers verder geen alternatief. Er zijn al een viaduct over de A4 en een brug over de Vliet gebouwd. Verder zijn al de Velostrada en het fietspad langs de N14 bij Mariahoeve aangelegd. Om deze investeringen te laten renderen, is er een fietspad noodzakelijk tussen de Prins Bernhardlaan/Noordsingel en de Mgr. Van Steellaan/Heuvelweg. Die doorgaande fietsroute dient toegankelijk, comfortabel én snel te zijn. Dat houdt in onze visie in dat er fietsbruggen over de Prins Bernhardlaan/Noordsingel en over de van Steelaan/Heuvelweg én een fietspad over de tunneldaken nodig zijn.

Mocht dit niet realiseerbaar zijn, dan is het volgens de Fietsersbond veel beter voor fietsers dat de oversteken op maaiveld op de Heuvelweg en de Prins Bernardlaan blijven bestaan. Wellicht betekent dat iets minder capaciteit op de N14, maar het is véél goedkoper en véél beter dan een doorgaande fietsroute die voor fietsers een omweg en flinke hindernissen biedt.

RWS heeft allang niet meer alleen een taak voor een goede en veilige afwikkeling van het autoverkeer. Ook RWS heeft de opdracht bij haar taken aandacht te hebben voor leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatbeleid. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels de fiets weer omarmd als belangrijke modaliteit die nodig is om de bereikbaarheid van steden te kunnen blijven garanderen. We roepen u op dit bij de MRDH, bij RWS en bij de Minister van Verkeer en Waterstaat kenbaar te maken!

Een afschrift van deze brief is aan de gemeenteraad gestuurd.

Vriendelijke groeten

T. Breedeveld
Voorzitter Fietsersbond Leidschendam-Voorburg

Categorieën