Ingediende zienswijze op het Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden – N14

Zienswijze op het Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden – N14

Op 15 juni 2020 heeft de Fietsersbond Leidschendam-Voorburg een zienswijze ingediend op het Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden – N14.

De zienswijze met bijlage is te openen door hieronder op Download te klikken.

pdf ⋅ 116 KB

N14 zienswijze OTB Fietsersbond Leidschendam – Voorburg

Download

jpeg ⋅ 267 KB

hellingpercentages CROW P351_fig3-5 (1)

Download

Categorieën