Uitnodiging gemeente: welke locaties hebben aandacht nodig?

Onveilige verkeerssituaties in kaart brengen

De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt een nieuw Verkeersveiligheidsplan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Om onveilige situaties in kaart te brengen wordt iedereen uitgenodigd om via de site van de gemeente aan te geven welke verkeerssituaties als onveilig worden ervaren.

Help mee, en geef op https://www.lv.nl/onveilige-verkeerssituatie-zet-hem-op-de-kaart aan op welke locaties jij je onveilig voelt in het verkeer.

 

 

Categorieën