Bijdrage Fietsbel

Bereikbaar Stompwijk

Artikel verschenen in de Fietsbel voorjaar 2023

Voor het oplossen van problemen op het gebied van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk is het verbeterplan Bereikbaar Stompwijk opgesteld. Dit plan heeft ook voor fietsers belangrijke voordelen.

kaart

Het plan bestaat uit 3 onderdelen. Hiervan zijn er twee al gerealiseerd. Het andere is in ontwikkeling:
1. Reconstructie Stompwijkseweg in 2018;
2. Aanleg Veenpoldersweg in 2022 en
3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat is in ontwikkeling.

1. Reconstructie Stompwijkseweg
De Stompwijkseweg is de verbinding tussen De Tol/Middenweg en de dorpskern van Stompwijk. Via deze weg is ook de toeristische bezienswaardigheid De Drie Molens te bereiken. Het is een 60km weg, 5.70m breed met fietssuggestiestroken.

Stompwijkseweg2

Fietspaden en -stroken zijn hier niet mogelijk in verband met het smalle profiel en parkeren op de rijbaan.

De Drie Molens

In verband met de slechte onderhoudssituatie is de weg in 2018 opnieuw bestraat en is de kade hersteld. In samenhang hiermee zijn weggedeelten bij woningen ingericht als 30km straat.

2. Veenpoldersweg
De functie van de Veenpoldersweg is omleidingsroute voor de dorpskern. Zie kaartje. In juni 2022 is de weg opengesteld voor het verkeer. Het doorgaande autoverkeer is – op vrachtverkeer vanaf de Stompwijkseweg na- nu nog niet verplicht om van de omleidingsroute gebruik te maken. Dat wacht nog op een proef met het instellen van een systeem van eenrichtingsverkeer dit jaar. Zie kaartje.

Veenpoldersweg

3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat
Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk zal de Dr. Van Noortstraat opnieuw worden ingericht. Het accent ligt hierbij op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de woon- en verblijfskwaliteit. De straat krijgt een inrichting als 30km-straat.

 

Dr. van Noortstraat bestaand
Bestaande situatie

Er komt deels eenrichtingsverkeer voor alleen bestemmingsverkeer.
Al het doorgaande autoverkeer ten opzichte van de dorpskern moet dan de omleidingsroute via de Veenpolderweg volgen.

Dr._van_Noortstraat_toekomst
Toekomstige situatie

Dat betekent een forse afname van het autoverkeer door de woonkern van Stompwijk. Fietsers en voetgangers krijgen dan meer ruimte. De werkzaamheden starten naar verwachting aan het einde van dit jaar. In samenhang met de herinrichting zal de dijk waar de weg op ligt worden verhoogd en versterkt.

Dick Breedeveld

 

Naschrift

Inmiddels is er ten aanzien van punt 3 (Herinrichting Dr. Van Noortstraat) een verkeersbesluit genomen. Om het besluit te lezen kan het hieronder gedownload worden.

pdf ⋅ 269 KB

verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Dr. van Noortstraat gmb-2023-178547

Download

Categorieën