Artikel verschenen in de Fietsbel najaar 2023

UITVOERINGSPROGRAMMA VERKEERS- EN VERVOERSPLAN 2023

Op 4 juli 2023 heeft de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg 2 kredieten beschikbaar gesteld en financiële ruimte gereserveerd voor de uitvoering van het programma 2023 van het Verkeers- en Vervoersplan. Het gaat hierbij om het inrichten van trajecten van 3 regionale fietsverbindingen als fietsstraat en om het asfalteren van jaarlijks 850m fietspad met tegelverharding. Bij de keuze voor de fietsstraten hebben meerdere ontwikkelingen een rol gespeeld.

FIETSSTRAAT VLIETWEG
De Vlietweg is onderdeel van de regionale fietsroute langs de Vliet van Leidschendam naar Delft via Den Haag en Rijswijk.

Vlietweg

Een eerder plan voor een fietsstraat op de parallelweg van de Vlietweg op het gedeelte De Ruyterstraat – Broekweg is niet gerealiseerd. Dat hield verband met een fors verlies aan parkeerplaatsen als gevolg van de te wijzigen indeling van de parkeerplaatsen tussen de bomen.

Fietsstraat Vlietweg

Dit was niet acceptabel in verband met de hoge parkeerdruk in de Zeeheldenwijk, waarin de Vlietweg ligt. Voor het parkeerprobleem is inmiddels een oplossing gevonden. Een braakliggend terrein langs RandstadRail bij de Broekweg krijgt een bestemming als P&R terrein en als fietsstalvoorziening.

 

P-terrein Zeeheldenwijk IMG_6529klein

Daarmee verbetert de bereikbaarheid van de halte Leidschendam-Voorburg van Randstad Rail voor Leidschendam-Zuid, waaronder de Zeeheldenwijk en de te ontwikkelen woonlocatie bij Overgoo. Hier worden kantoren getransformeerd naar woningen. De herinrichting van de parallelweg van de Vlietweg wordt gecombineerd met groot onderhoud. Kosten € 390.000 waarvan 50% subsidie van de MRDH. Uitvoering in 2025.

FIETSSTRAAT PARNASHOFWEG
Langs de Veursestraatweg tussen Leidschendam en Voorschoten ontbreekt aan de oostzijde een vrijliggend fietspad tussen de aansluiting met de Noordsingel en de GGZ-instelling Schakenbosch van Rivierduinen. Fietsers in de richting van Voorschoten worden hier omgeleid via de Parnashofweg, een 30km-straat met fietssuggestiestroken. In de weg is met een fietssluis een knip aangebracht voor het weren van doorgaand autoverkeer.

Fietssluis Parnashofweg IMG_3577klein

Het bedrijventerrein aan de noordzijde van de Parnashofweg wordt getransformeerd naar woongebied (bouwplan Vliethaven). Daarvoor is het nodig de weg opnieuw in te richten, passend bij de nieuwe woningen en de functie van de weg als regionale fietsroute. De Parnashofweg zal daarvoor worden ingericht als fietsstraat.

Situatie Parnashofweg Schermafbeelding

Dit zal gecombineerd worden met de noodzakelijke rioleringswerkzaamheden. Er is nog geen ontwerp voor de fietsstraat. De uitvoering is gepland in 2024-2025. Verleend is een krediet van € 767.000, waarvan 50% subsidie van de MRDH.

FIETSSTRAAT NICOLAAS BEETSLAAN
De Nicolaas Beetslaan is een belangrijke schakel in het regionale fietsnetwerk. Als traject van de Verlengde Velostrada is er in de toekomst een rechtstreekse verbinding langs het spoor naar het Haagse woongebied De Binckhorst. Het voorontwerp fase 2 hiervoor – met fietsstraten in de Van Alphen-, Pompe van Meerdervoort- en Von Geusaustraat en met fietsviaducten over de Utrechtse Baan en de sporen bij Den Haag CS – is onlangs gepresenteerd voor een inspraakprocedure.
Verder is de Nicolaas Beetslaan van belang voor de bereikbaarheid van station NS Laan van NOI en sluit de laan aan op de sterroute Den Haag centrum – Leidschenveen (tekening).

 

Nicolaas Beetslaan IMG_0695 klein
fietsstraat Nicolaas Beetslaan Schermafbeelding

Kosten € 1.050.000 waarvan 60% subsidie van het Rijk en de MRDH.
Uitvoering in 2025.

ASFALTEREN TEGELFIETSPADEN
Besloten is om jaarlijks 850m fietspad met tegels te asfalteren. Het gaat daarbij om paden die toe zijn aan onderhoud en aansluiten op al geasfalteerde paden. Voor 2023 is gekozen voor de Hofzichtlaan en de Laan van NOE gedeelte Lusthofstraat – Prins Bernardlaan (foto’s). Kosten jaarlijks € 300.000 waarvan 50% subsidie van de MRDH.

Hofzichtlaan IMG_3582klein
Laan van NOE IMG_3585

Dick Breedeveld

Categorieën